Budźet Obwatelski 2016

Lista projektów które zostaną poddane głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016/2017

przegadaj_projektySzanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z listą projektów, które zostaną poddane głosowaniu w dniach 18 - 30 czerwca 2016 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016/2017. Lista obejmuje skrócone opisy projektów, ich szacunkowy koszt oraz oczekiwane długoterminowe skutki w przypadku ich realizacji.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do głosowania.

 

Budżet Obywatelski Dzielnicy XVIII 2015-2016

W poprzedniej edycji BO z Dzielnicy XVII głosami mieszkańców dzielnicy osiemnastej do realizacji zakwalifikowały się następujące projekty:

"W DZIKIE WINO ZAPLĄTANE" - poprawa estetyki 50 zaniedbanych altan śmietnikowych na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta poprzez nasadzenie pnączy przy zaniedbanych i brudnych śmietnikach.

"WPIERAJ SWÓJ LOKALNY KLUB" - budowanie tożsamości mieszkańców dzielnicy XVIII Nowa Huta poprzez zintegrowanie ich z lokalnym klubem sportowym Hutnik Nowa Huta i umożliwienie im uczestniczenia w meczach piłkarskich drużyny seniorów Hutnika w latach 2015-2016.

"DZIEŃ SĄSIADA" - cykl pikników integracyjnych mieszkańców Nowej Huty , których celem jest integracja mieszkańców i edukacja obywatelska.

"SŁOWO OKNEM NA ŚWIAT"- zakup nowości wydawniczych dal bibliotek.

"WSPÓLNY PROJEKT EDUKACYJNY DLA KRAKOWSKICH UCZNIÓW - część dzielnicowa dla Dzielnicy XVIII Nowa Huta" Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych.

"WYJĄTKOWY MIKOŁAJ DLA WYJĄTKOWYCH DZIECIAKÓW". Projekt zorganizowany dla dzieci z Zespołem Downa oraz Mózgowym Porażeniem Dziecięcym-głównie mieszkańców Nowej Huty.

 

Marta Bielecka - przewodnicząca Komisji Budżetu Obywatelskiego

marta_bieleckaOd zeszłego roku jestem przewodniczącą komisji Budżetu Obywatelskiego. Wybrałam pracę w tej komisji ponieważ moim zdaniem jest to bardzo potrzebna  inicjatywa, dzięki której można spotkać się z wieloma osobami mającymi ciekawe pomysły. Dzięki pracy w tej komisji można również lepiej poznać problemy z jakimi borykają się mieszkańcy.

Część z propozycji jakie przedstawiają w ramach BO mieszkańcy powinna być moim zdaniem realizowana przez odpowiedzialne jednostki bez konieczności zgłaszania projektów – chodzi głownie o projekty inwestycyjne jak chodniki, parkingi i oświetlenia. Są jednak takie inicjatywy na które bez podpowiedzi mieszkańców nigdy byśmy nie wpadli można do nich zaliczyć zwycięzcę zeszłorocznej edycji BO w naszej dzielnicy projekt „ W dzikie wino zaplątane”. W tamtym roku do Dzielnicy XVIII wpłynęło aż 30 projektów co pokazuje duże zainteresowanie budżetem obywatelskim, widać, że mieszkańcy naszej dzielnicy mają potrzebę współdecydowania o budżecie Rady, duża ilość projektów jest także dowodem na kreatywność mieszkańców.

Więcej…
 

Budżet Obywatelski – Ty decyduj na co wydamy 50 000 złotych!

bo_2016_2Przed nami trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Warto się w nią włączyć i zdecydować na co wydane zostaną publiczne pieniądze. W osiemnastce jest to 50 tys. złotych. Każdy mieszkaniec może zaproponować, zgłaszając projekt, na co wydane zostaną pieniądze z tej puli.

Partycypacja obywatelska – jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji. Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Więcej…
 

Budżet obywatelski 2016

bo_2017Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Budżet obywatelski ma charakter procesu - jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Rady Dzielnicy XVIII dotyczącą określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017:

UCHWAŁA Nr XX/278/16 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 25 stycznia 2016.

Informujemy ponadto, że zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego, w przypadku gdy Dzielnica przyznaje kwotę niższą niż 100 000 zł na realizację projektów obywatelskich, koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania nie może być wyższy niż 80 % całości środków oraz niższy niż 2 500 zł. Oznacza to, że w przypadku Dzielnicy XVIII, która zagwarantowała na rok 2017 środki finansowe w kwocie 50 000 zł, koszt realizacji pojedynczego zadania nie może być wyższy niż 40 000 zł oraz niższy niż 2 500 zł.

Poniżej można pobrać informator dotyczący Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa oraz zmian w jego regulaminie:

Informator Budżet Obywatelski 2016.

Terminarz spotkań z mieszkańcami dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2017:

15.02.2016, godz. 18.00 - Rada Dzielnicy XVIII os. Centrum B bl.6
01.03.2016, godz. 18.00 - Rada Dzielnicy XVIII os. Centrum B bl.6
15.03.2016, godz. 18.00 - Rada Dzielnicy XVIII os. Centrum B bl.6