Konsultacje społeczne

Zaadoptuj przestrzeń, 30 stycznia 2019, 18.00 Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 5.

przeswitZapraszamy serdecznie na ostatnie z cyklu 3 spotkań, dotyczących terenów dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Będzie to podsumowanie studiów i badań na temat potrzeb, możliwości i metod utworzenia parku kulturowego na terenach dawnego lotniska krakowskiego.

Utrwalenie wyjątkowo cennych obszarów zieleni - pozostałości lotniska które zachowało przez prawie przestrzeń rakowickich błoń i otwartych terenów rolnych jest jednym z najważniejszych zadań Miasta. Są to tereny będące zwornikiem Śródmieścia, Prądnika Czerwonego i Nowej Huty. Wzbogacone są niezwykle cenną ofertą kulturalną - Muzeum Lotnictwa Polskiego i Muzeum Inżynierii Miejskiej, Tauron-Areny zaś w przyszłości - Małopolskiego Centrum Nauki. Na terenie tym działają uczelnie wyższe - Politechnika Krakowska i Akademia Wychowania Fizycznego oraz ośrodki wysokich technologii w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Czyżyny. Z drugiej strony jest to obszar silnie deformowany przez zabudowę deweloperską, przenikającą się z niezagospodarowanymi terenami zieleni. Obszar zawiera cenne zespoły zabudowy inżynieryjnej lotniska z lat 1912-1953, unikatowe zbiory Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz przykłady starszych zespołów fortyfikacyjnych i koszarowych. Na tym terenie powiodły się akcje zabezpieczenia dwóch dużych zespołów zieleni parkowej - tzw. Parku Lotników Polskich (położonego jednakże na terenach pofortecznych a nie polotniskowych) oraz "Lotniczego Parku Kulturowego" - uratowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego, zachodniego fragmentu dawnego lotniska. Idea i inwestycja ta, podjęta już w 1992 r., będąca parkiem kulturowym w rzeczywistości, lecz nie w myśl Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z 2003 r., wymaga rozszerzenia i sformalizowania.

Więcej…
 

"Spotkajmy się na podwórku" - konsultacje społeczne // raport

Zakończył się drugi etap spotkań w projekcie „Spotkajmy się na podwórku” dotyczącego zagospodarowania ośmiu podwórek w Nowej Hucie: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielone, Ogrodowe, Na Skarpie.

Więcej…
 

Autobusy zeroemisyjne – konsultacje społeczne

autobusyPrezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej".

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 3 grudnia 2018 r. – 24 grudnia 2018 r.

Konsultacje są prowadzone na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia  11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317).

Więcej…
 

Konsultacje koncepcji zagospodarowania terenów pod przyszłymi estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie

nowe_zycieW październiku br. z rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn. "Nowe Życie pomiędzy estakadami" na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod przyszłymi estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie. W chwili obecnej, trwa kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący koncepcji zagospodarowania terenów pod przedmiotowymi estakadami, których celem jest ocena przez mieszkańców Krakowa nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji oraz wskazanie, która z czterech koncepcji powinna zostać zrealizowana i jakie elementy z pozostałych mogłyby zostać do niej dodatkowo włączone.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.dialoguj.pl i oddania głosu na najbardziej odpowiadającą państwu koncepcję.

 

Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

rehabilitacjaPrezydent Miasta Krakowa  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej…
 

Konsultacje społeczne w sprawie planowanych obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty

70-lecieMiejskie Centrum Dialogu i Ośrodek Kultury im. C K. Norwida zapraszają na spotkania z mieszkańcami, podczas których będą oni mogli podzielić się swoimi pomysłami i wspólnie wypracować ciekawe projekty odnośnie planowanych obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty.

Spotkania odbędą się w Ośrodku Kultury im. C K. Norwida na os. Górali 5 w Krakowie:
– w czwartek 13 września 2018 r. od godz. 17:00 do 19:00
– we wtorek 18 września 2018 r. od godz. 17:00 do 19:00.


O przedmiotowych spotkaniach informujemy na naszej stronie internetowej:

https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/70-lecie-nowej-huty-konsultacje/

 

Kraków rozmawia o edukacji - konsultacje społeczne

o_edukacjiUrząd Miasta Krakowa rozpoczyna konsultacje społeczne pod nazwą "Kraków rozmawia o edukacji".

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne.

Więcej…
 

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego parku kieszonkowego w obrębie terenu Teatru Ludowego

ludowy_konsultacjeZapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego parku kieszonkowego w obrębie terenu Teatru Ludowego.

Spotykamy się 14 kwietnia na Dużej Scenie naszego teatru (os. Teatralne 34) w godz. 11:00-14:00.

Konsultacje zostaną przeprowadzone dwuetapowo:

Pierwszy etap konsultacji (14.04.2018 r.) uwzględnia warsztaty z mieszkańcami w celu wypracowania spójnej wizji zagospodarowania terenu. Konsultacje rozpoczną się od przedstawienia idei parków kieszonkowych, inspiracji zagospodarowania oraz przebiegu konsultacji. Mieszkańcy zostaną podzieleni na trzy grupy: dzieci, osoby dorosłe i seniorzy, pracownicy Teatru Ludowego. Każda z grup koordynowana będzie w inny sposób, w zależności od potrzeb oraz uczestników. Konsultacje zakończą się na prezentacji wyników prac poszczególnych grup warsztatowych, po których to Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przejdzie do opracowania projektu wstępnego.

Drugi etap konsultacji odbędzie się po opracowaniu projektu zagospodarowania terenu. Zebranym zostanie przedstawiona główna idea, uwzględnione nasadzenia oraz elementy małej architektury, które zostały wypracowane na pierwszym etapie i uznane przez projektantów jako istotne i spójne. Na koniec prezentacji nastąpi możliwość zgłoszenia końcowych uwag przez mieszkańców oraz pracowników Teatru Ludowego.

 


Strona 1 z 3