Kontrowersje osiemnastki

Głosem Przewodniczącego

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Dzielnicy XVIII Nowa Huta

Na naszej stronie internetowej przedstawiamy Naszą Dzielnicę; jej życie codzienne oraz plany na przyszłość. Sprawy ważne dotyczące nas wszystkich i te dotykające każdego z nas osobiście.  Tematy, o których chcemy pisać, dotyczą spraw naszej społeczności lokalnej, mogą wzbudzać kontrowersje, dlatego dział, który oddajemy dla tej dyskusji będzie nosił wspólny tytuł „Kontrowersje osiemnastki”. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także radni i przedstawiciele urzędów zaprezentują swoje stanowiska, podadzą fakty, merytoryczne argumenty i będą odpowiadać na rodzące się pytania. W „Kontrowersjach” poznamy głosy zwolenników i przeciwników danej sprawy. Problemy interesujące mieszkańców i wzbudzające kontrowersje, które można już wymienić to m.in.: sprawy uruchomienia spopielarni zlokalizowanej przy szpitalu Żeromskiego w sąsiedztwie zabytkowego opactwa Cystersów w Mogile, planowana budowa spalarni śmieci zlokalizowana przy ul. Giedroycia, nierealizowany program rewitalizacji starej części Nowej Huty. Szanowni Państwo „Kontrowersje osiemnastki” to platforma dyskusji o naszych sprawach. Zachęcam do lektury i czynnej dyskusji.

Stanisław Moryc

Strona 1 z 2