Klub Rodziców: Czym są granice, dlaczego ich potrzebujemy i jak je ustalić? - spotkanie z psychologiem

karinoW czasie warsztatu poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego tak trudno być konsekwentnym w stosunku do własnych dzieci.

4.12. godz. 17.30-18.30, Klub Karino Ośrodka Kultura Kraków-Nowa Huta (ul. Truskawkowa 4)

Rodzice poznają skuteczne sposoby komunikowania się z dzieckiem w myśl zasady jak mówić, aby dzieci nas słuchały i jak słuchać, aby chciały do nas mówić. Prowadzący spotkanie psycholog przekaże uczestnikom wskazówki, jak wprowadzić porządek i ład w domu oraz jak uczyć dzieci odpowiedzialności. Poruszone zostaną też kwestie odpowiedniej reakcji rodziców w trudnych sytuacjach.

Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka. Zajęcia dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Dzieci do lat 3 biorą udział w zajęciach wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.