Konsultacje społeczne


Zaadoptuj przestrzeń, 30 stycznia 2019, 18.00 Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 5.

przeswitZapraszamy serdecznie na ostatnie z cyklu 3 spotkań, dotyczących terenów dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Będzie to podsumowanie studiów i badań na temat potrzeb, możliwości i metod utworzenia parku kulturowego na terenach dawnego lotniska krakowskiego.

Utrwalenie wyjątkowo cennych obszarów zieleni - pozostałości lotniska które zachowało przez prawie przestrzeń rakowickich błoń i otwartych terenów rolnych jest jednym z najważniejszych zadań Miasta. Są to tereny będące zwornikiem Śródmieścia, Prądnika Czerwonego i Nowej Huty. Wzbogacone są niezwykle cenną ofertą kulturalną - Muzeum Lotnictwa Polskiego i Muzeum Inżynierii Miejskiej, Tauron-Areny zaś w przyszłości - Małopolskiego Centrum Nauki. Na terenie tym działają uczelnie wyższe - Politechnika Krakowska i Akademia Wychowania Fizycznego oraz ośrodki wysokich technologii w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Czyżyny. Z drugiej strony jest to obszar silnie deformowany przez zabudowę deweloperską, przenikającą się z niezagospodarowanymi terenami zieleni. Obszar zawiera cenne zespoły zabudowy inżynieryjnej lotniska z lat 1912-1953, unikatowe zbiory Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz przykłady starszych zespołów fortyfikacyjnych i koszarowych. Na tym terenie powiodły się akcje zabezpieczenia dwóch dużych zespołów zieleni parkowej - tzw. Parku Lotników Polskich (położonego jednakże na terenach pofortecznych a nie polotniskowych) oraz "Lotniczego Parku Kulturowego" - uratowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego, zachodniego fragmentu dawnego lotniska. Idea i inwestycja ta, podjęta już w 1992 r., będąca parkiem kulturowym w rzeczywistości, lecz nie w myśl Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z 2003 r., wymaga rozszerzenia i sformalizowania.

Więcej…
 

"Spotkajmy się na podwórku" - konsultacje społeczne // raport

Zakończył się drugi etap spotkań w projekcie „Spotkajmy się na podwórku” dotyczącego zagospodarowania ośmiu podwórek w Nowej Hucie: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielone, Ogrodowe, Na Skarpie.

Więcej…
 

Autobusy zeroemisyjne – konsultacje społeczne

autobusyPrezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej".

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 3 grudnia 2018 r. – 24 grudnia 2018 r.

Konsultacje są prowadzone na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia  11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317).

Więcej…
 

Konsultacje koncepcji zagospodarowania terenów pod przyszłymi estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie

nowe_zycieW październiku br. z rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn. "Nowe Życie pomiędzy estakadami" na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod przyszłymi estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie. W chwili obecnej, trwa kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący koncepcji zagospodarowania terenów pod przedmiotowymi estakadami, których celem jest ocena przez mieszkańców Krakowa nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji oraz wskazanie, która z czterech koncepcji powinna zostać zrealizowana i jakie elementy z pozostałych mogłyby zostać do niej dodatkowo włączone.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.dialoguj.pl i oddania głosu na najbardziej odpowiadającą państwu koncepcję.

 

Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

rehabilitacjaPrezydent Miasta Krakowa  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej…
 


Strona 1 z 4